Friday, April 28, 2017

Avion 213

Posted by admin On јун - 21 - 2012

Avion 213 pripada grupaciji “ prelaznih “ aviona , koji se koriste u školovanju pilota , posle početne obuke a pre prelaska na borbene avione . Toj grupaciji , pripadaju domaći avioni :
s klipnim motorom , 212 , 213 522 i
s mlaznim motorom , G -2 Galeb i G -4 Super Galeb
Avioni s klipnim motorom su ostali u ovoj nameni sve dok se nisu počeli uvoditi , u upotrebu , borbeni avioni s mlaznim motorom . Tada se moralo preći na prelazne avione s mlaznim motorom .
Na ovaj način je sačuvan sistem trostepenog školovanja pilota , koje je uspostvljeno 1946 . godine , s konkursom za razvoj prelaznog školskog aviona . Taj prilaz je iskustveno dokazan , kao ekonomičan , primenjuje se i sada . U ovakvom opredelenju je razvijen , neuspeo Avion 212 , čija je serijska proizvodnja brzo prekinuta .
Konstruktorska grupa , na čelu s inženjerima Ivanom Šoštarićem , Stevom Ćurićem , Stankom Marinkovićem i Mirkom Dabinovićem , pristupila je izradi projekta i razvoju aviona 213 .

Koncepcija

Konstruktori su imali na raspolaganju klipni , linijski motor Renger , s dvostepenim mehaničkim kompresorom . Motor je razvijao snagu od 382kv ( 520 KS ) . Mala čeona projekcija motora je omogućila oblikovanje trupa za mali čeoni otpor . Pri izboru materijala , za gradnju strukture aviona , konstruktori su se opredelili za drvo , pošto još nije postojala domaća proizvodnja aluminijuma . Ovaj izbor je bio praktičan i povoljan s aspekta mase strukture , ali je bio nepovoljan zbog malog veka trajanja . Odabrana je , polumonokok konstrukcija trupa i rešetka od drveta pokrivena lepenkom , za krilo . Površina , nisko postavljenog krila , je dobro usklađena s ostvarenom masom aviona . Usvojen je klasičan stajni trap s repnim točkom , s uvlačećim glavnim nogama .

Razvoj

Prvi prototip je razvijen sa stajnim trapom , čije se glavne noge uvlače u gondole na krilima , slično kao na sovjetskom avionu IL -2 . Posle prvih njegovih letova , promenjena je odluka i prešlo se na razvoj prototipa s normalnim uvlačenjem glavnih nogu stajnog trapa , u prostor korenog dela krila . Prototip 2 je ispitivan , na zemlji i u letu u Vazduhoplovnoopitnom centru . Sve letne karakteristike su mu ispunjavale američke norme USAF spec . No – 1815 – B . Pokazao se kao veoma pogodan za letenje . Po letačkim osobinama i ponašanju u akrobacijama nije zaostajao za američkim avionom Harvard .
Harvard je imao jači motor , s optimalnom snagom pri zemlji , a 213 na visini od 3000m , što je postignuto s kompresorom za napajanje karburatora s vazduhom [ 1 ] .
Kod aviona 213 je postignut povoljan odnos težine i površine krila , što je presudno za dobre letne karakteristike .

Serija

U fabrici aviona Utva , od 1951 . do 1955 . godine , proizvedeno je 275 primeraka aviona 213 . Ta proizvodnja je bila veoma kvalitetna , zahvaljujući prenosu znanja i iskustva od strane nemačkih inženjera , bivših ratnih zarobljenika [ 1 ] .
Avion 213 je bio veoma prihvaćen i na njemu je isškolovano više generacija pilota . Dugo bi se zadržao u operativnoj upotrebi da ga nije ograničavao kratak rok trajanja , zbog brzog propadanja , njegove strukture od drveta .

Naoružanje

Streljačko , 2 mitraljeza 7.92 mm MG -15 sa po 75 metaka svaki
Bombe , 4 bombe od 25 kg ili 2 bombe od 50 kg

Leave a Reply

Utva 65

Utva 65 ili Utva 65 privrednik je avion jednosed , sa klipnim motorom , kojeg je proizvela Fabrika aviona iz [...]

Авион 251

Avion 251 je školski avion , jedan među prvima projektovanim , razvijenim i proizvedenim , posle Drugog svetsko rata . [...]

Aero -3

Razvoj Aero -3 je projektovan na osnovu taktičko – tehničkih – zahteva ( TTZ – a ) Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva [...]

Ikarus 212

Ikarus 212/Utva 212 je jugoslovenski , jednomotorni jedniokrilni niskokrilac drvene konstrukcije sa uvlačećim stajnim trapom čiji je prototip u fabrici [...]